Menu menu close
Ons bureau

Netwerkontwikkeling en ondersteuning

Geen enkele partij kan op eigen kracht de vraagstukken van deze tijd oplossen. Krachtige samenwerking is essentieel om maatschappelijke opgaven verder te brengen. Overheden, bedrijven en maatschappelijke organisaties vormen daarom netwerken, allianties en andere samenwerkingsverbanden. Er zijn gedeelde belangen, maar dat alleen is niet genoeg om te komen tot een aantrekkelijke agenda met concrete acties voor iedereen.

Of het nu gaat om tijdelijke of structurele netwerken, elke samenwerking vraagt om een goed ontwerp, met een netwerkcoördinator en onafhankelijk voorzitter die zorgen dat er voortgang wordt geboekt, resultaten worden behaald en de continuïteit wordt gewaarborgd.

Netwerkcoördinatie en onafhankelijk voorzitterzitterschap

Onze strategisch adviseurs nemen de rollen van netwerkcoördinator en onafhankelijk voorzitter graag op zich. We adviseren over de (door)ontwikkeling van het netwerk en, als het netwerk al/eenmaal staat, ontzorgen onze opdrachtgever(s) door de coördinatie gedeeltelijk of helemaal op ons te nemen. Wij stellen in overleg met de opdrachtgever(s) agenda’s op, leiden de vergaderingen, maken verslagen en bewaken de voortgang op de gemaakte afspraken. Daarnaast geven we waar nodig en gewenst strategisch en inhoudelijk advies.

In de loop der jaren hebben wij de rol van netwerkcoördinator weten te ontwikkelen tot een echt ambacht. Niet voor niets coördineren we het G4 onderwijs-netwerk al sinds de jaren 90. Van duurzame coördinatie van gemeentelijke netwerken tot kortdurende regie en procesbegeleiding, wij zijn dé specialist

Voorbeelden