Menu menu close
Ons bureau

Onderzoek en advies

Zunderdorp Beleidsadvies & Management voert regelmatig onderzoek uit in opdracht van o.a. gemeenten, de rijksoverheid en samenwerkingsverbanden. Onderzoek kan veel meer opleveren dan cijfers en conclusies. Het zorgt voor draagvlak, biedt toekomstperspectief of blaast discussies nieuw leven in.

Als onderzoeksbureau in het sociaal domein, weten wij dat als geen ander. Onze opdrachtgevers willen met de uitkomsten van onderzoek de volgende stap zetten. Wij weten uitkomsten van onderzoek zo te formuleren dat opdrachtgevers opnieuw koers kunnen kiezen en vervolgacties voor zich spreken. Daarbij hebben we altijd oog voor de belangen van betrokken partijen en creëren we draagvlak voor de vervolgstappen.

We vinden het belangrijk om onze opdrachtgevers werk uit handen te nemen en hen tegelijkertijd mee te nemen in de stappen die we zetten. Zo ontlasten we, zonder de opgave en het eigenaarschap over te nemen.

Design Thinking

Eén van onze expertises is het toepassen van de eindgebruikersaanpak volgens de principes van Design Thinking. Overheden streven naar een aanpak die aansluit bij de behoeftes en leefwereld van inwoners. Bij Design Thinking staan de eindgebruikers centraal: hun leefwereld en behoeften zijn het vertrekpunt en de eindgebruiker blijft het hele proces betrokken. Dit levert tastbare, gedragen en bruikbare resultaten op.

Een uniek element aan deze aanpak is de betrokkenheid van designers. Wij werken in onze Design Thinking-trajecten altijd samen met professionele designers. Eén van de designers met wie we veel samenwerken is Alissa Rees.

Klik hier voor een informatief filmpje over de principes van deze innovatieve werkmethode.

Voorbeelden onderzoeken publieke sector: