Menu menu close
Ons bureau

Onze visie en expertise

Krachtige samenwerking is onmisbaar om maatschappelijke waarde te creëren. Verantwoordelijkheden, taken en middelen in het sociaal domein zijn op verschillende niveaus belegd, waardoor samenwerking noodzakelijk en tegelijkertijd ingewikkeld is. Wij brengen maatschappelijke opgaven verder door samenwerking tussen partijen te faciliteren, bekrachtigen en bestendigen.

De 5 elementen van krachtige samenwerking

Krachtige samenwerking is een samenwerking waarin:

  • De gedeelde ambitie doorleefd is;
  • Het perspectief van eindgebruikers leidend is;
  • Eenieders eigen belangen, wensen en onderliggende waarden op tafel komen;
  • Partijen medeverantwoordelijkheid nemen voor hetgeen ze samen willen bereiken en oog hebben voor de belangen en overwegingen van eenieder;
  • Er afspraken zijn over de organisatie (governance) van de samenwerking;
  • Er een klimaat heerst waarin partijen elkaar vertrouwen, zich laten aanspreken op gedrag en zich vrij voelen te bespreken wat zij belangrijk vinden.

Onze expertise

Ons adviesbureau is opgericht in 1995. Sindsdien helpen wij onze opdrachtgevers op diverse manieren verder met hun maatschappelijke opgaven, vanuit de filosofie dat krachtige samenwerking daarin onmisbaar is. We ontwerpen en regisseren processen, lobbytrajecten en bijeenkomsten en coördineren en adviseren netwerken, allianties en samenwerkingsverbanden. Daarnaast ontwerpen we beleid en processen, doen (beleids)onderzoek en vergroten kennis via leergangen en masterclasses. We hebben daarbij altijd oog voor de eindgebruiker en gebruiken graag vernieuwende en creatieve werkvormen.

Onze strategisch adviseurs

Onze strategisch adviseurs zijn geëngageerd, innovatief, professioneel en onafhankelijk. We nemen graag nieuwe uitdagingen aan en doorgronden vraagstukken snel. We werken nauw samen met onze opdrachtgevers, zijn dienend en kritisch.