Menu menu close
Ons bureau

Proces - en alliantiemanagement

Grote complexe maatschappelijke vraagstukken worden vaak opgepakt of neergelegd bij tijdelijke commissies, coalities, platforms of allianties: een diverse groep stakeholders of experts vanuit verschillende achtergronden die samen tot een oplossing en advies proberen te komen.

Procesmanager en penvoerder

Als expert in procesmanagement wordt Zunderdorp Beleidsadvies & Management regelmatig gevraagd om dergelijke processen te ontwerpen, begeleiden en ondersteunen. Wij ontzorgen onze opdrachtgever(s) door de rol van procesadviseur, coördinator, onafhankelijk voorzitter of penvoerder aan te nemen.

We positioneren onszelf als de onafhankelijke derde en hebben constant oog voor de verschillende belangen, perspectieven en verwachtingen. We ontzorgen onze opdrachtgever door het proces geheel of gedeeltelijk over te nemen waardoor de opdrachtgever zich geheel op zijn of haar taak kan storten. Als sparringspartner staan we constant klaar om mee te denken, zowel over inhoud als over proces.

Voorbeelden proces - en alliantiemanagement