Menu menu close
Ons bureau

Public affairs en lobby

Hoe kan je zo effectief mogelijk beleid beïnvloeden? In het versnipperde politiek landschap is er een groeiende vraag naar inbreng vanuit de samenleving. Met public affairs en lobby speel je in op deze behoefte. Met welke boodschap sluit je aan bij de politieke discussie, bij wie moet je dan zijn en op welk moment kan je dat het beste doen? Met welke partijen trek je samen op om zoveel mogelijk invloed uit te oefenen? Onze adviseurs denken graag met u mee over een lobbystrategie en bieden daarnaast trainingen aan om intern de neuzen dezelfde kant op te krijgen.

Public affairs bureau Den Haag

Als public affairs bureau met voornamelijk klanten in de publieke sector hebben wij een eigen visie op de lobby. Collega Jur de Haan schetst zijn kijk op dit bijzondere vak:

Niet de eigen oplossing, maar de opgave moet centraal staan. Elke samenwerkingspartner heeft een eigen beeld van wat er aan de hand is en van wat er moet gebeuren. Daarom is het van belang dat naast elkaar te leggen en verbindingen te zoeken.
En hoe effectief zijn vervolgens onze coalities? Want, een belangrijke les uit mijn publicatie “Door Haagse ogen” is, wie in zijn eentje lobbyt, lobbyt niet. Samen optrekken is echt nodig.

De laatste jaren vinden steeds meer gemeenten hun weg naar Den Haag. Soms alleen, vaker in verbanden als de G40, VNG of G4. Vanuit onze inhoudelijke en strategische rol bij deze netwerken van gemeenten en samenwerkingsverbanden is het meedenken op PA en lobby op een natuurlijke manier van meerwaarde.

Daarbij ondersteunen wij niet alleen bij de externe coalities, want ook intern moet de samenwerking kloppen. Met PA en lobbytraining op maat helpen wij gemeenten op weg naar een verbeterde interne PA en lobbystructuur. Wanneer moet mijn directeur of wethouder optreden? En met welke boodschap? Wie doet daarbij wat? Veel public affairsinitiatieven sneuvelen omdat dit samenspel weinig regie kent.

Om effectief te zijn in beleidsbeïnvloeding moet de toolbox op orde zijn. Bij het opstellen van de lobbystrategie bekijkt onze collega Sonja Volten welke middelen het meest effectief zijn, om de toolbox gaandeweg te vullen:

Startpunt voor alles is een duidelijke focus van wat je wilt bereiken. Wat is de kernboodschap waarmee je op pad gaat? Nemen we dit mee in een position paper, een brief of een factsheet? Zodra de kernboodschap helder is vallen de andere aspecten van de strategie vaak vanzelf op hun plaats. Waar moet je zijn, wie wil je bereiken en welk middel kan je daar het beste voor inzetten? En niet onbelangrijk: wanneer moet je dit dan doen?

Wij helpen u graag aan een stevige, nieuwe public affairs-aanpak, waarmee u echt het verschil weet te maken!

Publicatie en voorbeeldopdracht:

  • Publicatie: “Door Haagse Ogen” door Jur de Haan,en Erik van Venetië
  • Ontwikkeling van het Triple Helix-netwerk Samenwerking de Bevelanden en de Strategische Regionale Uitvoeringsagenda