Menu menu close
Onze mensen

Alex Olierhoek

Scherp, logisch, vriendelijk

Alex is filosoof, politicoloog en doceerde bij de studie Bestuurskunde. Sinds 2022 werkt hij als adviseur bij ons bureau.

Alex aan het woord

Complexe vragen hebben op mij een sterke aantrekkingskracht. Daaraan is binnen het sociaal domein geen gebrek! Hoe komen we tot oplossingen die onze afgewogen waarden weerspiegelen en leiden tot resultaten waar we achter durven staan? Dat is een lastige opgave. Te meer omdat er onder schaarste altijd afwegingen moeten worden gemaakt die één beoogde werkelijkheid dichterbij haalt en alternatieven verder weg brengen.

Tijdens mijn studies, politicologie en politieke filosofie, waar ik mij op een abstract en theoretisch niveau met dit soort vraagstukken bezighield, ging ik aan de slag als docent bij de studie Bestuurskunde aan Universiteit Leiden. Hier werd mijn interesse gewekt in de bestuurlijke kant van ons politiek systeem. Het is mooi om over de ideale samenleving te filosoferen maar hoe vertalen we onze idealen in beleid en brengen we deze tot achter de voordeur?

Dat is een van de onderwerpen waar ik me binnen ons bureau graag mee bezighoud. De weg alleen bedenken is niet genoeg. Om maatschappelijke waarde te creëren is het cruciaal om stevig samen te werken en elkaar goed in de ogen te kijken. Gelukkig zit die samenwerking in onze natuur en vraagt het alleen gegrond vertrouwen om hier de vruchten van te plukken. Dat wek je onder anderen door duidelijke doelen te stellen, waar iedereen zich in kan vinden en zich aan wil committeren. Ook daar help ik je graag bij.

Een greep uit de opdrachten van Alex

  • Coördinatie van het VNG Strategisch Afstemmingsoverleg Wmo & Jeugd
  • Beleidsadvies- en ondersteuning voor samenwerkingsverband Passend Onderwijs Almere en het bredere jeugdnetwerk
  • Ontwikkeling kenniswerkplaats Werk en Inkomen voor de arbeidsmarktregio Stedendriehoek en Noordwest Veluwe
  • Onderzoek doorontwikkeling OPDC

Contactgegevens

aolierhoek@zunderdorp.nl

070 2211959 aolierhoek@zunderdorp.nl