Menu menu close
Onze mensen

Bianca Wieman

Inlevend, daadkrachtig, analytisch

Bianca heeft veel ervaring met het aansturen van complexe projecten en programma’s binnen een politiek bestuurlijke omgeving. Ze werkt sinds 2023 als senior adviseur bij ons bureau.

Bianca aan het woord

“Als jongere in een gezin dat als crisisopvang in de pleegzorg fungeerde, zag ik van dichtbij de uitdagingen van de jeugdzorg in Nederland en alle partijen en instanties die binnen dit systeem met elkaar samenwerken. Ik vroeg me af hoe dit zo effectief mogelijk kon worden ingericht, met het belang van de jongere voorop. Dat vormde al vroeg mijn drijfveer om mij als pedagoog te specialiseren in maatschappelijke opvoedingsvraagstukken.

In de afgelopen jaren heb ik mij vanuit diverse advies- en managementfuncties in de sport beziggehouden met visie- en strategieontwikkeling, integriteit en pedagogiek en het in beweging brengen en houden van Nederland. Hierbij zijn we vanuit de sportcontext steeds meer gaan kijken naar de kansen en mogelijkheden van sport als ontwikkelinstrument binnen het sociaal domein.

Ik heb mij ontwikkeld tot stevige project- en programmamanager die van nature het overzicht weet te houden en een scherp oog heeft voor goed ingerichte en soepel lopende processen. Grote veranderopgaven breng ik terug tot kleine en haalbare stapjes, door goed de tijd te nemen een opgave te ontrafelen en prioriteiten te bepalen.

Juist wanneer het spannend of complex wordt, bijvoorbeeld daar waar (politieke) belangen, geldstromen of onderlinge verhoudingen schuren, vind ik het een uitdaging om een proces of samenwerking in goede banen te leiden. Waar nodig houd ik daarbij de spiegel voor: bevinden we ons nog op de goede weg, kijken we voldoende kritisch naar onze eigen rol en wat kunnen we morgen beter doen dan vandaag? Het gaat dan niet meer over de inhoud, maar om je kwetsbaar durven opstellen, reflectie en open communicatie. Ingrediënten om samenwerkingen een stap verder te brengen.”