Menu menu close
Onze mensen

Hidde Hageman

*Nieuwsgierig, doortastend, analytisch

Hidde studeerde International Studies aan de Universiteit van Leiden en deed de master Political Science: Public Policy and Governance aan de Universiteit van Amsterdam. Sinds augustus 2023 werkt hij als adviseur bij ons bureau.

**Hidde aan het woord

“Bestaanszekerheid is één van de thema's binnen het sociaal domein die mij raken. In dat thema komt veel samen. Zo heeft het een grote invloed op zowel de gezondheid van mensen als de mate waarin kinderen kansrijk kunnen opgroeien. Door samenwerking te faciliteren, mee te denken over oplossingen en te helpen bij het verbeteren van beleid, wil ik graag een bijdrage leveren aan het verbeteren van de leefomstandigheden van inwoners.”

Hidde wil complexe vraagstukken het liefst vanuit verschillende perspectieven benaderen. “Door te kijken naar wat mensen belangrijk vinden, gezamenlijk met betrokkenen het probleem te duiden, tot oplossingen te komen en alle stemmen te horen, zorg je voor een aanpak die haalbaar is en waar inwoners echt wat aan hebben”. Met een nieuwsgierige blik begint Hidde aan een opdracht, of dat nou als onderzoeker, secretaris of adviseur is.

Vóór zijn komst bij ons bureau was Hidde werkzaam op het gebied van organisatieontwikkeling en procesbegeleiding. Daarnaast heeft hij ook ervaring opgedaan als onderzoeker in de publieke sector. Hidde werkt resultaatgericht aan opdrachten, houdt een goed overzicht en weet zich nieuwe thema’s snel eigen te maken. Hidde is secretaris binnen het G4 netwerk onderwijs. Daarnaast is Hidde betrokken bij onderzoeksopdrachten en productontwikkeling op het gebied van Public Affairs.