Menu menu close
Onze projecten

Coördinatie G4-netwerk Jeugd, Wmo en Onderwijs

Netwerkcoördinator en strategisch adviseur

De vier grote steden van Nederland zijn constant bezig met het vormgeven en vernieuwen van onderwijs en jeugdzorg in hun gemeenten. Daarbij ervaren zij andere kansen en obstakels dan de andere gemeenten in Nederland. Daarom hebben de steden zich verenigd in de G4, met als doel het uitwisselen van kennis en ervaringen en het organiseren van lobby richting het Rijk.

Het halen van dergelijke doelen kan niet zonder een stevige coördinator die de voortgang monitort en aanjaagt waar nodig. Zunderdorp Beleidsadvies & Management vervult deze rol al sinds 1999.

Verslaglegging en onafhankelijk voorzitterschap

In de rol van netwerkcoördinator en strategisch adviseur is ons bureau verantwoordelijk voor het beheer van het G4-netwerk Jeugd, Wmo en Onderwijs. We houden overzicht, maken planningen en strategische jaaragenda’s en bewaken de voortgang van het netwerk. Daarnaast zijn wij verantwoordelijk voor de verslaglegging, het onafhankelijk voorzitterschap en de inhoudelijke voorbereiding van ambtelijke en bestuurlijke overleggen. Tot slot voorzien we het netwerk van strategisch advies: we bereiden G4-standpunten voor door inhoudelijke verkenningen uit te voeren en gemeenschappelijke belangen in beeld te brengen.

Opdrachtgever: G4-steden Amsterdam, Rotterdam, Den Haag en Utrecht

Uitvoering: 1999 - heden

Team: Eline Rats, Marieke Lamers en Maaike Zunderdorp.