Menu menu close
Onze projecten

Coördinatie Kopgroep Wethouders voor Kindcentra

Wethouders voor Kindcentra

In een Integraal Kindcentrum (IKC) vormen basisonderwijs, kinderopvangvoorzieningen en tussen- en naschoolse opvang één voorziening waarin kinderen worden onderwezen, begeleid en opgevangen volgens één pedagogische en educatieve visie. Gemeenten willen IKC-ontwikkeling stimuleren, maar wet- en regelgeving bemoeilijkt dit. De ontwikkeling moet dus van onderop komen. Daarom hebben wethouders van 40 gemeenten hun krachten gebundeld in de Kopgroep Wethouders voor Kindcentra.

Netwerkcoördinator en strategisch adviseur

Elke alliantie heeft een trekker nodig. Er moeten bijeenkomsten worden georganiseerd, contacten worden onderhouden, actiepunten worden opgepakt en expertise worden gedeeld. De wethouders die deelnemen aan de Kopgroep komen tijdens hun drukke werkdagen niet toe aan dit soort werkzaamheden. Daarom faciliteert Zunderdorp Beleidsadvies & Management de algehele leiding van de vergaderingen.

In de rol van netwerkcoördinator en strategisch adviseur helpt ons bureau het bestaande enthousiasme en de expertise verder uit te bouwen. Wij brengen structuur waar nodig, enthousiasmeren gesprekspartners in een actieve deelname en onderhouden goede contacten met de VNG en andere partners. Wij zijn daarnaast verantwoordelijk voor de inhoudelijke voorbereiding, de verslaglegging en follow-up van de vergaderingen en voorzien de Kopgroep regelmatig van strategisch advies.

Opdrachtgever: Vereniging Nederlandse Gemeenten (VNG)

Uitvoering: 2010-heden

Team: De coördinatie wordt gevoerd door Maaike Zunderdorp en Anne Houwaard.