Menu menu close
Onze projecten

Notitie Een sterke basis door krachtige samenwerking

In de Gezamenlijke notitie Een sterke basis door krachtige samenwerking pleiten de VNG, PO-Raad, VO-raad, MBO Raad en BMK voor het versterken van de pedagogische basis voor kinderen en jongeren. De kern van dit stuk: uitgaan van gewone, vanzelfsprekende relaties van kinderen en jongeren om hen bij te staan in hun ontwikkeling. En van daaruit extra kennis of steun bieden als dat nodig is.

Hoe sterker die pedagogische basis, hoe beter vragen en problemen die bij opgroeien horen, in het gewone leven – door leeftijdsgenoten en volwassenen in de omgeving – kunnen worden opgepakt. De omgeving zou zich moeten aanpassen aan kinderen en jongeren, in plaats van andersom. Dat kan door de pedagogische basis rondom kinderen en jongeren te versterken. Daarvoor zijn drie lijnen uitgedacht: anders samenwerken door anders organiseren en anders opleiden. Lees hieronder verder welke aangrijpingspunten gemeenten, onderwijs en kinderopvang hiervoor hebben.

In opdracht van de VNG, PO-Raad, VO-raad, MBO Raad en BMK heeft ons bureau bijgedragen aan de notitie in de rol van penvoerder en procesbegeleider. Een mooie en noodzakelijke beweging waar we nu in onze netwerken uitvoering aan geven!