Menu menu close
Onze projecten

Strategisch koersdocument gezond leven: “met daadkracht naar veerkracht”

De (regie)rol van gemeenten in preventieve gezondheid

Gezond leven voor iedereen makkelijk maken, daar zetten gemeenten op in. Welke toegevoegde waarde hebben gemeenten bij het bevorderen van gezondheid en het tegengaan van gezondheidsverschillen? En wat hebben zij nodig om hun rol goed te kunnen vervullen? In opdracht van de VNG hebben Maaike, Marieke en Maud een koersdocument opgesteld waarmee gemeenten koers kiezen naar gezond leven: ‘Met daadkracht naar veerkracht’.

Koersdocument Met daadkracht naar veerkracht

Het koersdocument geeft gemeenten richting voor preventief gezondheidsbeleid en het markeert de inzet van de VNG aan de landelijke onderhandelingstafels over gezondheidspreventie. Beschreven wordt wat de toegevoegde van de gemeente is bij de aanpak van gezondheidsvraagstukken. Waarvoor staan gemeenten aan de lat, welke rol spelen zij of kunnen zij daarbij spelen, en wat hebben zij daarvoor nodig? Daarbij is een verbindende regierol van gemeenten een onmisbare schakel die kan zorgen voor een krachtige gezamenlijke ambitie van de vele lokale en regionale actoren. Daarnaast zijn stevige afspraken op regionaal niveau nodig met verzekeraars en andere regionale partijen.

Om te komen tot dit koersdocument zijn meer dan 20 interviews gehouden met wethouders van verschillende gemeenten, maatschappelijke partners en kennisinstellingen. Daarnaast is een focussessie gehouden met gemeenten en partners en hebben er enkele bestuurlijke sessies plaatsgevonden. Een klankbordgroep met beleidsmedewerkers vanuit gemeenten en GGD heeft een aantal keer kritisch meegedacht gedurende het traject. Ook is literatuuronderzoek gedaan.

Meer weten over het koersdocument? Klik hier om het nieuwsbericht van de VNG te lezen.

Opdrachtgever: Vereniging Nederlandse Gemeenten

Uitvoering: oktober 2021 – maart 2022

Team: Maaike Zunderdorp, Marieke Lamers, Maud van Enkhuizen