Menu menu close
Onze trainingen

Verdiepingsdag- 'De tango van wethouder en ambtenaar'

Training voor een verbeterd samenspel tussen wethouders en ambtenaren

Jouw college en de gemeentelijke organisatie moeten samen zorgen voor goed resultaat in de gemeente. Alleen lukt dat niet, net zoals je een tango ook niet in je eentje danst. Dat samenspel tussen college en organisatie, deze tango, vergt reflectie, oefening en goede afspraken. Dan gaat het goed. Jur de Haan helpt je jouw tango te (her-) ontwerpen. Hij is met Erik van Venetië auteur van het boek “De tango van wethouder en ambtenaar”, waarin aan de hand van verschillende thema’s het samenspel wordt belicht. Loopt het niet zoals het moet lopen? Bel Jur. Lees hieronder een voorbeeld van de aanpak die hij op het oog heeft.

Stilstaan bij de tango met het nieuwe college. Hoe kunnen we het politieke ambtelijke samenspel verbeteren?

In het boekje ‘De tango van wethouder en ambtenaar’ spreken wethouders vrijuit over hun samenwerking met de ambtelijke organisatie. Uit hun verhalen is een flink aantal thema’s te halen waar je als verantwoordelijke manager of directeur bij stil kan staan wanneer het samenspel met de wethouder of het college beter moet.

In de verschillende hoofdstukken komen deze thema’s terug. Of het nu gaat over het inwerkprogramma (De eenzame bestuurder op de eerste dag), de verschillende verantwoordelijkheden (De wethouder-directeur), de samenwerking met maatschappelijke partners (Met muizenstapjes door de netwerksamenleving) of de verlangde mate van integraliteit in de advisering (Was het altijd maar crisis).

Denk je na over hoe je het samenspel met jouw wethouder of het college kunt verbeteren? Jur de Haan, samen met Erik van Venetië auteur van de Tango en adviseur bij Zunderdorp beleidsadvies en management, helpt je bij het formuleren van antwoorden op vragen als:

 • Hoe benutten we het gezag van de wethouder effectief om ook verder te komen met onze opgaven?
 • Hoe zorgen we voor een betrokken gemeenteraad?
 • Hoe moeten we leidinggeven?
 • En wat verwachten we van onze medewerkers?

Aanpak

In één enkele bijeenkomst krijg je scherp waar mogelijk de schoen wringt en actie nodig is om het samenspel te verbeteren. Geïnspireerd door het Tangoboekje laten jij en je collega's in de vorm van een korte pitch jullie licht schijnen op een thema:

 • Hoe kijk ik terug op de afgelopen periode op dit thema?
 • Wat ging goed, wat moet beter?
 • Welke dilemma’s / twijfels heb ik?
 • Wat zou ik willen afspreken met het college?

Aan de hand van elke voorzet gaan we met elkaar het gesprek aan. Wat willen we bereiken? Hoe pakken we dat aan? We hebben hiermee een aantal gespreksrondes, met evenzovele uitkomsten. In de slotronde bundelen we de boel. We maken een overzicht van inhoudelijke - en procesafspraken om de opbrengst verder te brengen.

Voorbereiding

Er is weinig voorbereiding nodig om toch een hoge opbrengst te krijgen. In de kern draait het om de volgende stappen:

 • Afspraken over de opzet van de bijeenkomst en de thema’s die terug moeten komen
 • Lezen van het tangoboekje
 • Voorbereiden van de verschillende pitches
 • Afspraken over de verdere aanpak

Meer weten?

Neem contact op met Jur de Haan door te mailen naar jdehaan@zunderdorp.nl of te bellen naar 062826 1195.